Fondacija za izdavaštvo


info@fondacijaizdavastvo.ba

Fondaciju je 2000. godine osnovala Vlada Federacije, te djeluje pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Osnovni ciljevi Fondacije su podsticanje, stimulisanje, razvoj, unapređivanje i modernizacija izdavaštva,  a naročito u domenu: stvaralaštva pisaca, prevodilaca, dizajnera i kolektivnog stvaralaštva u izdavaštvu; objavljivanje knjiga, časopisa, publikacija orijentisanih prema kulturi; distribucije i prodaje knjiga i elektronskog izdavaštva; promovisanja knjiga i elektronskog izdavaštva; stimulisanja stvaralaca, institucija, udruženja i asocijacija; tehnoloških inovacija u sektoru izdavaštva; očuvanja kulturnih vrijednosti; projekata naučno-istraživačkog karaktera; gostovanja stvaralaca u inostranstvu; i sl.


info@fondacijaizdavastvo.ba


Obala Maka Dizdara 2, 71000 Sarajevo