Fondacija za muzičke umjetnosti


info@maf.ba

Osnovana 2011. godine, Fondacija za muzičke umjetnosti ima za cilj promoviranje i unapređenje statusa klasične muzike. Najreprezentativnija manifestacija u organizaciji Fondacije jesu Sarajevske večeri muzike (SVEM).info@maf.ba


Trg Barcelone 3, 71000 Sarajevo