Franjevački muzej i galerija Gorica Livno


info@fmgg-livno.com

Osnovan 1995. godine, Franjevački muzej i galerija Gorica istražuje, sakuplja, čuva i prezentira artefakte koji govore o kulturno-povijesnim zbivanjima u livanjskoj regiji od prapovijesnih razdoblja do suvremenoga doba. Sastoji se od stalnog postava slika znamenitog bosanskohercegovačkog slikara Gabriela Jurkića, sakralne zbirke, lapidarija, arheološke zbrike, numizmatičke zbirke, zbirke starog oružja, zbirke medicinske opreme fra Mihovila Sučića, bogato opremljene knjižnice, arhiva i fototeke. 
Jedan dio zbirki smješten je u zgradu Franjevačkoga samostana, a drugi u novoizgrađenu zgradu Muzeja, u kojoj je smještena i višenamjenska dvorana za povremene izložbe. U kompleks novoga Muzeja inkorporirana je zgrada iz XIX. st., nekada crkvica i škola, u kojoj je izložen etnografski postav.


info@fmgg-livno.com


Gorička cesta bb, 80101 Livno