Javna biblioteka Banovići


j.biblioteka@hotmail.com

Javna ustanove kulture u općini Banovići, koja promovira književnost kroz rad sa čitateljima, posebno s mladom publikom.


j.biblioteka@hotmail.com


Alije Izetbegovića 71, 75290 Banovići