Matična biblioteka Istočno Novo Sarajevo


info@matbibli.rs.ba
direktor@matbibli.rs.ba

Osnovana 1996. godine, Matična biblioteka Istočno Sarajevo predstavlja najznačajniji bibliotečko-informacioni centar sarajevsko-romanijske regije u Republici Srpskoj. Ona vrši stručni nadzor i brine o razvoju bibliotečke mreže u opštinama Han Pijesak, Rogatica, Sokolac, Pale, Trnovo, Istočna ilidža i Istočno Novo Sarajevo. Raspolaže sa knjižnim fondom od 118 hiljada monografija, a smještena je na 852 kvadratna metra, u 12 prostorija. S obzirom na tip bibliotečke građe i profil korisnika, podijeljena je na odjeljenja za beletristriku, stručnu i naučnu literaturu, stranu knjigu, periodiku, knjižni fond za slijepa i slabovida lica, te na elektronsku čitaonicu i ogranak Dječije biblioteke Istočno Sarajevo.


info@matbibli.rs.ba
direktor@matbibli.rs.ba


Stefana Nemanje 6, 71123 Istočno Sarajevo