Međunarodna galerija portreta Tuzla


rukovodilacgalerijaportreta@centarzakulturutuzla.ba

Osnovana 1964. godine na inicijativu Ismeta Mujezinovića, ova javna ustanova kulture je ključna galerijska instutucija u ovom dijelu zemlje. U njezinom fundusu se nalazi preko 5000 umjetničkih djela, od kojih je najveći broj dobijen donacijama, kao i u okviru Internacionalnog bijenalnog festivala portreta (INTERBIFEP), likovne smotru koju Galerija organizuje od 1980. godine. 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH proglasila je dvije od osam zbirki Galerije – Zbirku Ismeta Mujezinovića i Zbirku Tito u djelima likovnih umjetnika, koje broje preko 2000 djela – nacionalnim spomenikom BiH, u svojstvu pokretnog dobra.
Galerija raspolaže i bibliotekom sa više od 3000 jedinica, te brojnom dokumentacijom.
Prostor Galerije koristi se i za koncerte, promocije, okrugle stolove i druge sadržaje.  
Iako je organizaciona jedinica unutar Galerije, Atelje Ismet Muzejinović u ovom Indeksu ima zasebnu referencu.
Galerija je organizaciona jedinica Centra za kulturu Tuzla.


rukovodilacgalerijaportreta@centarzakulturutuzla.ba


Dženan Jusufović

2. tuzlanske brigade 13, 75000 Tuzla