Međunarodni centar za mir - International Peace Centre (IPC)


ibrahim.spahic1@gmail.com

Najreprezentativnija djelatnost Međunarodnog centra za mir je Internacionalni festival Sarajevo - Sarajevska zima, gradski festival najšireg spektra kulturnih dešavanja. Od njegove prve sezone 1984–1985. godine, izvedeno više od 4100 programa sa više od 43 hiljade učesnika iz svih oblasti umjetničkog stvaralaštva.
Među brojnim inicijativama Međunarodnog centra za mir i Sarajevske zime izdvajaju se „Sarajevo – kulturni centar Evrope“ (decembar 1993–mart 1994), te predsjedavanje asocijacijom Bijenale mladih stvaralaca Evrope i Mediterana (Biennale des jeunes créateurs de l'Europe et de la Méditerrannée), od 2001. do 2007 godine. Na dvanaest bijenala predstavili su preko 500 mladih umjetnica i umjetnika iz BiH.
Međunarodni centar za mir raspolaže galerijom koja se nalazi u Luledžinoj ulici bb.
 ibrahim.spahic1@gmail.com


Ibrahim Spahić, direktor Međunarodnog centra za mir

Maršala Tita 9a/V, 71000 Sarajevo