Ministarstvo civilnih poslova BiH - Sektor za nauku i kulturu

Ministarstvo civilnih poslova BiH je resorno ministarstvo za oblast kulture na državnom nivou. Unutar Ministarstva za tu je oblast zadužen Sektor za nauku i kulturu.Trg BiH 1, 71000 Sarajevo