Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo


mks@mks.ks.gov.ba
sekretar@mks.ks.gov.ba

Ministarstvo za resor kulture u Vladi Kantona Sarajevo.mks@mks.ks.gov.ba
sekretar@mks.ks.gov.ba


Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo