Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke


min.prosv-zh@tel.net.ba

Ministarstvo za resor kulture u Vladi Županije Zapadnohercegovačke.


min.prosv-zh@tel.net.ba


Stjepana Radića 37b, 88220 Široki Brijeg