Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije / Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona

Ministarstvo za resor kulture u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije. Unutar njega, za resor je zadužen Sektor za kulturu, na čijem je čelu pomoćnik ministra za kulturu.


monkshnk@tel.net.ba


Stjepana Radića 3, 88000 Mostar