Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde


obrazovanje@bpkg.gov.ba

Ministarstvo za resor kulture u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.obrazovanje@bpkg.gov.ba


1. Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde