Muzej franjevačkog samostana Rama Šćit


samostan@rama.co.ba

Etnografski muzej na Šćitu sakuplja i prezentira artefakte iz prirode, historije i života stanovnika ramskoga kraja. Na dvije etaže postavljeni su izlošci starih zanata, gospodarstva, prijevoznih sredstava, stambene kulture. Treća etaža predstavlja tekstilnu radinost a tu je i fratarska samostanska ćelija – soba  fra Jeronima Vladića. Četvrta etaža predstavlja bfloru i faunu ramskog kraja. 


samostan@rama.co.ba


Šćit bb, 88440 Prozor - Rama