Muzej Istočne Bosne Tuzla

Osnovana 1947. godine, ova javna ustanova spada u kategoriju općih muzeja. Kao matični muzej Tuzlanskog kantona predstavlja kompleksnu naučnu, kulturnu i obrazovnu instituciju s funkcijom čuvanja, proučavanja i prezentacije kulturnih vrijednosti, nacionalne baštine i tradicije sjeveroistočne Bosne. 
Raspolaže sa oko 30.000 eksponata u pet odjeljenja: arheološko, etnološko, istorijsko, prirodnjačko i umjetničko odjeljenje. Muzej ima i stručnu biblioteku sa 11.554 inventarisanih knjiga. Realizirao je više od 150 izložbi, te obavio na desetine naučnih istraživanja iz oblasti arheologije, etnologije, istorije i prirodnog naslijeđa. Izvršena je osnovna zaštita muzejskog materijala, a najugroženiji predmeti su konzervirani u konzervatorskim radionicama većih muzeja u Sarajevu i Beogradu. 
Smješten je na dvije lokacije: Džindić mahala 21 i Turalibegova do broja 8.
 Džindić mahala 21, 75000 Tuzla