Muzej Republike Srpske


muzejrs@blic.net

Osnovan 1992. godine preregistracijom Muzeja Bosanske krajine, koji je i sam bio institucionalni nasljednik Muzeja Vrbaske banovine, osnovanog 1930. godine. Djelatnosti muzeja obuhvataju i prikupljanje, sistematsko sređivanje, čuvanje i prezentaciju materijalne i nematerijalne kulturno-historijske baštine na prostoru Republike Srpske. 
Muzej se sastoji od 5 odjeljenja: Odjeljenje za materijalnu kulturu, Odjeljenje za nematerijalnu kulturu, Odjeljenje za pedagoško-obrazovni rad, komunikaciju i odnose sa javnošću, Odjeljenje za dokumentaciju i digitalizaciju, Odjeljenje za bibliotečku i izdavačku djelatnost, Odjeljenje za konzervaciju i restauraciju, te administrativno odjeljenje. Glavnina muzejske građe nalazi se u Odjeljenju za materijalnu kulturu, podijeljenom na odsjeke za arheologiju, istoriju, etnologiju i etnografiju, istoriju umjetnosti i prirodne nauke.muzejrs@blic.net


Đure Daničića 1, 78000 Banja Luka