Muzej Semberije


muzejsemberije@gmail.com

Muzej Semberije sakuplja i izlaže artefakte o istoriji i baštini semberijske regije. Sastoji se od tri stalne izložbene postavke. 
Arheološka obuhvata materijalne ostatke civilizacije od neolita do kasnog srednjeg vijeka. Uključuje i zbirku rimskih kamenih spomenika (Jupiterov žrtvenik, kamena posuda, dvije figure lava, stela, te statuete), kao i nalaze sa srednjovjekovnih lokaliteta Jazbine u Batkoviću. U njoj je i najveća i najznačajnija kolkecija srednjovjekvnih natpisa u BiH sa 23 ćirililična natpisa na staroslovenskom jeziku srpske redakcije.
Etnološka izložba obuhvata predmete vezane za narodni život sela Semberije i starogradsku kulturu Bijeljine. 
Istorijska izložba obuhvata istorijat Bijeljine od prvog pominjanja 1446. godine do 20. vijeka, kao i izložbu fotografija starih građevina u Bijeljini, starog naoružanja i predmeta.
Muzej ima i izdavačku djelatnost i određeni broj istraživačkih projekata.


muzejsemberije@gmail.com


Karađorđeva 2, 76 300 Bijeljina