Muzički centar Pavarotti


info@mcpavarotti.com

Otvorena 1997. godine, ova javna ustanova kulture se bavi produkcijom i organizacijom koncerata i ostalih kulturnih sadržaja, a posebnu pažnju poklanja muzičkoj edukaciji mladih.
Njegov je sastavni dio i Recording Studio MC Pavarotti, a pod njegovim okriljem je smještena i Mostar Rock School.
 


info@mcpavarotti.com


Maršala Tita 179, 88000 Mostar