OKC Abrašević


info@okcabrasevic.org

Nezavisni omladinski kulturni centar u Mostaru nastao je iz potrebe za javnim prostorom koji bi mladima ponudio mogućnost za kreativni rad i izražavanje, edukaciju u kulturi, te forum za dijalog i kritičku analizu savremenog društva, kako u BiH, tako i globalno. 
Izložbe, koncerti, predstave i perfomansi, promocije knjiga itd. – skoro da nema kulturnog dešavanja za koji višenamjenski prostor Abraševića ne može organizirati i ugostiti. 
Abrašević scena, kao glavni segment centra, koncipirana je kao prostor kulture koji pokazuje poseban sluh za alternativne i nekonvencionalne umjetničke tendencije, za kakve nema mjesta mjesta u javnim institucijama kulture. 
Medijska platforma Abraš Media informira građane sa pozicija društvene pravednosti, ljudskih prava, pluralizma ideja i organiziranja, oslobađanja od diskriminacije, dominacije, iskorištavanja i degradacije prirode.
 info@okcabrasevic.org


Alekse Šantića 25, 88000 Mostar