Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske


rzzzs@blic.net

Osnovan 1976. godine kao regionalna institucija, Zavod je nakon 1995. organizovan na entitetskom nivou, u sastavu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Osnovu njegovog rada čini evidentiranje, prikupljanje dokumentacije, valorizacija i predlaganje rješenja za proglašavanje pojedinih objekata kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa zaštićenim. Između ostalog, Zavod se bavi istraživačkim radom, kao i promocijom nasljeđa Republike Srpske kao integralnog dijela evropskog nasljeđa.


rzzzs@blic.net


Vuka Karadžića 4/VI, 78000 Banja Luka