Spomen područje Donja Gradina


info@jusp-donjagradina.org

Spomen područje Donja Gradina komerorira žrtve genocida koji su počinili pripadnici režima Nezavisne Države Hrvatske. Teritorijalno se nadovezuje na spomen područje logora Jasenovac, jer su tokom rata i predstavljali jedinstvenu tvornicu smrti (Donja Gradina se nalazi na bosanskoj obali Save). 


info@jusp-donjagradina.org


79243 Demirovac, Kozarska Dubica