vizart@vizartfilms.com

Osnovan 2003. godine, VizArt je filmska producentska kuća iz Banja Luke. U njezinoj produkciji nastali su i sljedeći dokumentarni i igrani filmovi: Transcendencija (2003, režija Zoran Galić), Heroji za jedan dan (2005, r. Boriša Savić), 32. decembar (2009, r. Saša Hajduković), Ispod mosta (2009, r. Tamara Kesić), Motel Nana (2010, r. Predrag Velinović), i Svi severni gradovi (2016, r. Dane Komljen).

Od jula 2015. godine, u konzorciju s Udruženjem Akcija iz Sarajeva, VizArt obavlja funkciju Deska Kreativne Evrope BiH. 


vizart@vizartfilms.com


Zoran Galić

Jovana Dučića 23a, 78000 Banja Luka