Politike


20/06/2018 PIŠE: Edin Veladžić

Dani europskog naslijeđa

Komplementarnost kulturnih politika Vijeća Europe i Europske unije došla je do izražaja u mnogo slučajeva posljednjih decenija, a posebno je vidljiva kod dva zajednička programa, Dana europskog naslijeđa i ...
19/06/2018 PIŠE: Edin Veladžić

Evropske rute kulture

Vijeće Europe predstavlja najstariju i najveću europsku političku organizaciju osnovanu neposredno nakon najrazornijeg rata u povijesti vođenom na europskom tlu....
28/05/2018 PIŠE: Branka Ćurčić

Više novca – manje transparentnosti: Analiza konkursnih procedura za kulturni sektor u Novom Sadu

Inicijativa nezavisne kulturne scene Novog Sada analizira konkurse za finansiranje i sufinansiranje novosadske kulturne scene, kako bi ukazala na netransparentnosti u njihovom raspisivanju i sprovođenju. ...
28/05/2018 PIŠE: Goran Tomka, Višnja Kisić

Obećanja i stvarnosti kreativnih industrija – I dio

Nije ključni problem kreativnih industrija to što lažno predstavljaju stvarnost, već što to tako dobro rade. ...
21/05/2018 PIŠE: Goran Tomka, Višnja Kisić

Javna odgovornost ustanova kulture

Sadašnje stanje u javnim ustanovama kulture u regionu je u značajnoj meri posledica njihovog delovanja suženog na komandnu odgovornost za sprovođenje odluka koje se donose van ustanova, u kombinaciji sa diskrecionim pravom koje diktira struka, a koje nere...
19/05/2018 PIŠE: Esad Delibašić

Etno-nacionalni model kulturne politike

Predmet ovog teksta je analiza uticaja oživljenog nacionalizma i radikalnih političkih koncepcija na tendencije političke i ideološke instrumentalizacije kulture i umjetnosti. ...