Teme


24/08/2019

REAKTIVACIJA PROSTORA I NOVI SARADNIČKI FORMATI

Ova tema istražuje nove modele saradnje unutar civilnog društva, te novih saradnji između civilnog i javnog sektora....
05/06/2018

Kulturne politike EU

Programi i projekti, instrumenti i mehanizmi kulturnih politika EU....
21/05/2018

Transformacija javnih ustanova kulture

Kakve javne institucije kulture želimo?...
21/05/2018

Bauk kreativnih industrija

Između obećanja i realnosti kreativnih industrija....
19/05/2018

Nezavisna kulturna scena

Prakse, iskustva, izazovi djelovanje nezavisne scene u kulturi u BiH i regionu....
19/05/2018

Kulturne politike u regionu

Analiza modela kulturne politike u BiH i zemljama regiona....