NOVI SARADNIČKI FORMATI

Ova tema istražuje ekspanziju novih modela saradnje unutar civilnog društva, te novih saradnji između civilnog i javnog sektora. Donosimo primjere praktikovanja ovih novih modela koji mogu poslužiti kao inspiracija za slične saradničke formacije na kulturnoj sceni u Bosni i Hercegovini. Tekstovi u ovoj