Info


22/05/2018 Kampanje PIŠE: Redakcija KULTURA.BA

Kampanja "1% za kulturu"

Kampanja za povećanje izdvajanja za kulturu na EU nivou....
22/05/2018 Prakse PIŠE: Redakcija KULTURA.BA

Arts Collaboratory

Predstavljamo ekosistem 25 srodnih organizacija koje se bave kolektivnim djelovanjem u kulturi....
22/05/2018 Vijesti PIŠE: Redakcija KULTURA.BA

Umjetnost učestvuje u ekonomiji SAD-a sa zapanjujućih 763 milijarde dolara

Ovaj iznos predstavlja 4,2% ekonomije SAD-a – više od cjelokupnog BDP-a Švicarske....
21/05/2018 Politike, Prakse PIŠE: Goran Tomka, Višnja Kisić

Javna odgovornost ustanova kulture

Sadašnje stanje u javnim ustanovama kulture u regionu je u značajnoj meri posledica njihovog delovanja suženog na komandnu odgovornost za sprovođenje odluka koje se donose van ustanova, u kombinaciji sa diskrecionim pravom koje diktira struka, a koje nere...
19/05/2018 Politike PIŠE: Esad Delibašić

Etno-nacionalni model kulturne politike

Predmet ovog teksta je analiza uticaja oživljenog nacionalizma i radikalnih političkih koncepcija na tendencije političke i ideološke instrumentalizacije kulture i umjetnosti....
26/11/2005 Politike PIŠE: Aida Kalender

Advocacy network organisations in Bosnia and Herzegovina- possibility of the cultural policy from bellow

This document has main aim to offer the framework for action for cultural sector in Bosnia and Herzegovina (BiH) to act as the trigger in turnaround of the government in the process of cultural strategy/policy formulation....
24/08/2019 Prakse PIŠE: Redakcija KULTURA.BA

Gradsko vrtlarenje u Hornu povezuje građane

Projekat "Horner Paradiese" senzibilizira građane Hamburga za poljoprivredu i iskustvo poljoprivrede u gradu....
28/05/2018 Prakse PIŠE: Vladimir Paunović

Održivost nezavisne kulturne scene

Neophodno je u zemljama regiona jasno predočiti važnost partnerstava i rada sa nezavisnom kulturnom scenom....